The Story of Czech Design

22-11-2018 - 10-01-2019

Sofie- České centrum

Produktová výstava The Story of Czech Design. From Cubism to 21st century  bude umístěna v prostorách Českého centra v Sofii od 22. listopadu 2018 do 10. ledna 2019. Akce je součástí celoročního projektu oslav výročí Českých center, který v Bulharsku pořádá České centrum Sofie společně s Velvyslanectvím České republiky v Sofii. Lasvit zde vystavuje svůj Champagne Cooler od Jana Kaplického.